• Marjon Witteman
  • Hoeufftstraat 2
    2024 DX Haarlem
  • Telefoon: 023 - 5270768

De praktijk

Intake gesprek
Als u zich zorgen maakt over de motorische ontwikkeling van uw kind, kunt u bij kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem terecht voor een intake.
Na gesprek en onderzoek zal zij samen met u het motorisch ontwikkelingsniveau van uw kind beoordelen en bespreken. Een mogelijk behandelplan zal aan u en de eventueel betrokken partijen worden voorgelegd.

Aanmelden
Bij het behandelplan ligt de nadruk op therapie en plezier. Er wordt gericht gewerkt aan het weer goed laten functioneren van uw kind in zijn of haar leefomgeving.
U kunt zich aanmelden voor een intake op advies van de huisarts, CB-arts, kinderarts, een ander medisch specialist, of de leerkracht.

U kunt zich ook aanmelden via directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF*), als u vragen heeft of zich zorgen maakt.
 
praktijk
 
*DTF is een korte screening zonder verwijzing, waarbij vastgesteld wordt of de patiënt met zijn hulpvraag bij de fysiotherapeut op de juiste plek is. Zo niet, dan wordt de patiënt doorgestuurd naar de huisarts.