• Marjon Witteman
  • Hoeufftstraat 2
    2024 DX Haarlem
  • Telefoon: 023 - 5270768

Sensorische integratie

Zintuigelijke informatie
Sensorische Integratie is het vermogen om informatie via de zintuigen op te nemen, te verwerken, te selecteren en aan elkaar te koppelen. Deze informatie komt uit het eigen lichaam en uit de omgeving.

Kinderen met Sensorische Integratie problemen kunnen, hoewel hun zintuigen intact zijn, niet vertrouwen op deze informatie, omdat deze in het centrale zenuwstelsel niet goed aan elkaar gekoppeld worden. Informatie uit de zintuigen kan als te heftig (bedreigend zelfs) of te weinig worden ervaren. In beide gevallen kan een kind in zijn (motorisch) gedrag niet optimaal functioneren. De behandeling is er op gericht om spelenderwijs, met veel inbreng van het kind, met precies de goede zintuigelijke informatie, goede (motorische) reacties uit te lokken, zodat het kind dit kan integreren in zijn dagelijks leven. Vaak krijgt uw kind een ‘Sensorisch Dieet’ mee voor thuis en op school.
 
si_content_image