• Marjon Witteman
  • Hoeufftstraat 2
    2024 DX Haarlem
  • Telefoon: 023 - 5270768

Jeugd (4 - 18 jaar)

Eigen tempo
In deze leeftijdsfase zijn kinderen zich steeds meer bewust van zichzelf en leeftijdsgenoten.
Als ze het gevoel hebben minder goed (of anders) te presteren (bijv. vaak hun evenwicht verliezen tijdens de gymles), kan dit van invloed zijn op hun (motorisch) gedrag.
Hierdoor kunnen ze in een negatieve spiraal terecht komen.

Soms ervaren de kinderen weinig of geen problemen, maar signaleert u als ouder of de leerkracht dat het kind zich wat traag ont-wikkelt of moeite heeft met bepaalde vaardigheden.
Sommige kinderen hebben dan wat extra hulp nodig. Kinderfysiotherapie Witteman kan dan net het steuntje in de rug zijn voor het beter functioneren in het dagelijks leven.
Samen met het kind en de ouders wordt er gekeken wat Kinderfysiotherapie en/of Sensorische Integratie therapie voor uw kind kan betekenen.
 
jeugd_content_image
 
* Meer informatie hierover vindt u bij: Sensorische Integratie Therapie.